نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری فرش طرح حیوانات

فرش طرح حیوانات
فرش طرح حیوانات
کد طرح :331
تعداد گره در عرض : 1041
سانتی متر 155cm
تعداد لای در طول : 1470
سانتی متر 218cm
تعداد رنگ : 46
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 2,990,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 3,110,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 4,090,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 3,370,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 4,350,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند