نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری فرش طرح گلدان

فرش طرح گلدان
فرش طرح گلدان
کد طرح :319
تعداد گره در عرض : 350
سانتی متر 52cm
تعداد لای در طول : 497
سانتی متر 74cm
تعداد رنگ : 14
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 665,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 701,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 965,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 991,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,255,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
امکان پرداخت درب منزل وجود دارد
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند