نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری فرش نفیس ایرانی

فرش نفیس ایرانی
فرش نفیس ایرانی
کد طرح :328
تعداد گره در عرض : 767
سانتی متر 114cm
تعداد لای در طول : 1263
سانتی متر 188cm
تعداد رنگ : 50
رج شمار : 47
دسته بندی : زیرپایی
قیمت مرینوس، ابریشم و نقشه کامپیوتری : 1,870,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله پنبه : 1,954,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 2,650,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله پنبه : 2,154,000 تومان
قیمت نخ و نقشه + دار چله کشی شده با چله ابریشم : 2,850,000 تومان
پود کلفت، پود نازک و هزینه ارسال برای نخ و نقشه رایگان است.
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند