نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
من يجيب المضطر اذا دعاه
کد : 718
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 300
قیمت : 620,500 تومان
سوره کوثر
کد : 719
اندازه به گره : 290
اندازه به لای : 420
قیمت : 511,000 تومان
سوره توحید
کد : 720
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 420
قیمت : 474,500 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 721
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 250
قیمت : 401,500 تومان
وان یکاد
کد : 722
اندازه به گره : 370
اندازه به لای : 270
قیمت : 438,000 تومان
توکلت علی الله
کد : 723
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 500
قیمت : 876,000 تومان
وان یکاد
کد : 724
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 350
قیمت : 839,500 تومان
وان یکاد
کد : 725
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 359
قیمت : 712,500 تومان
الحمدلله رب العالمین
کد : 726
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 250
قیمت : 401,500 تومان
وان یکاد
کد : 727
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 550
قیمت : 766,500 تومان
والله خیر الحافظین
کد : 728
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 250
قیمت : 401,500 تومان
وان یکاد
کد : 729
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 350
قیمت : 876,000 تومان
آیت الکرسی
کد : 730
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 251
قیمت : 401,500 تومان
وان یکاد
کد : 731
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 251
قیمت : 730,000 تومان
سوره های چهار قل قرآن
کد : 732
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 561
قیمت : 1,505,000 تومان
آیت الکرسی
کد : 733
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 703
قیمت : 2,625,000 تومان
وان یکاد
کد : 734
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 422
قیمت : 1,095,000 تومان
امن يجيب المضطر اذا دعاه
کد : 735
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 259
قیمت : 401,500 تومان
الهم صل علی محمد و آل محمد
کد : 736
اندازه به گره : 449
اندازه به لای : 306
قیمت : 584,000 تومان
وان یکاد
کد : 737
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 660
قیمت : 1,022,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند