نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
وان یکاد
کد : 764
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 510
قیمت : 617,500 تومان
وان یکاد
کد : 765
اندازه به گره : 200
اندازه به لای : 400
قیمت : 455,000 تومان
وان یکاد
کد : 766
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 595
قیمت : 845,000 تومان
وان یکاد
کد : 768
اندازه به گره : 605
اندازه به لای : 270
قیمت : 650,000 تومان
سوره نور و وان یکاد
کد : 769
اندازه به گره : 604
اندازه به لای : 300
قیمت : 715,000 تومان
وان یکاد با زمینه کعبه
کد : 770
اندازه به گره : 522
اندازه به لای : 365
قیمت : 715,000 تومان
طرح زیبای اسلامی
کد : 771
اندازه به گره : 340
اندازه به لای : 309
قیمت : 211,250 تومان
وان یکاد
کد : 772
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 300
قیمت : 650,000 تومان
وان یکاد
کد : 773
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 600
قیمت : 812,500 تومان
آیت الکرسی و وان یکاد
کد : 778
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,137,500 تومان
سوره کوثر وان یکاد
کد : 780
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 360
قیمت : 812,500 تومان
سوره کوثر وان یکاد
کد : 781
اندازه به گره : 560
اندازه به لای : 350
قیمت : 747,500 تومان
وان یکاد
کد : 782
اندازه به گره : 510
اندازه به لای : 300
قیمت : 552,500 تومان
وان یکاد خط نستعلیق
کد : 783
اندازه به گره : 489
اندازه به لای : 365
قیمت : 682,500 تومان
سوره کوثر وان یکاد
کد : 784
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 400
قیمت : 780,000 تومان
سوره کوثر وان یکاد
کد : 785
اندازه به گره : 590
اندازه به لای : 420
قیمت : 845,000 تومان
وان یکاد
کد : 786
اندازه به گره : 514
اندازه به لای : 274
قیمت : 552,500 تومان
وان یکاد
کد : 788
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 250
قیمت : 455,000 تومان
وان یکاد نستعلیق
کد : 789
اندازه به گره : 618
اندازه به لای : 304
قیمت : 715,000 تومان
الله
کد : 790
اندازه به گره : 185
اندازه به لای : 270
قیمت : 243,750 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند