نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
وان یکاد
کد : 791
اندازه به گره : 630
اندازه به لای : 367
قیمت : 756,000 تومان
وان یکاد
کد : 792
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 252
قیمت : 720,000 تومان
وان یکاد
کد : 793
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 252
قیمت : 720,000 تومان
وان یکاد
کد : 794
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 252
قیمت : 720,000 تومان
وان یکاد
کد : 796
اندازه به گره : 611
اندازه به لای : 270
قیمت : 756,000 تومان
وان یکاد
کد : 797
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 250
قیمت : 756,000 تومان
وان یکاد
کد : 798
اندازه به گره : 530
اندازه به لای : 220
قیمت : 576,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 799
اندازه به گره : 660
اندازه به لای : 262
قیمت : 792,000 تومان
وان یکاد
کد : 800
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,188,000 تومان
وان یکاد
کد : 801
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 300
قیمت : 756,000 تومان
تابلو فرش وان یکاد
کد : 802
اندازه به گره : 900
اندازه به لای : 600
قیمت : 1,850,000 تومان
الله محمد علی فاطمه
کد : 803
اندازه به گره : 220
اندازه به لای : 310
قیمت : 360,000 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 804
اندازه به گره : 384
اندازه به لای : 288
قیمت : 432,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 805
اندازه به گره : 769
اندازه به لای : 247
قیمت : 828,000 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 806
اندازه به گره : 421
اندازه به لای : 150
قیمت : 468,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 807
اندازه به گره : 567
اندازه به لای : 218
قیمت : 612,000 تومان
سوره قدر
کد : 808
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 330
قیمت : 1,404,000 تومان
سوره قدر
کد : 809
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 330
قیمت : 1,404,000 تومان
وان یکاد
کد : 810
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,044,000 تومان
سوره اخلاص وان یکاد
کد : 811
اندازه به گره : 612
اندازه به لای : 270
قیمت : 756,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند