نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
وان یکاد عرضی
کد : 813
اندازه به گره : 518
اندازه به لای : 157
قیمت : 845,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 814
اندازه به گره : 518
اندازه به لای : 157
قیمت : 715,000 تومان
وان یکاد
کد : 816
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 225
قیمت : 1,105,000 تومان
سوره کوثر وان یکاد
کد : 817
اندازه به گره : 580
اندازه به لای : 280
قیمت : 1,235,000 تومان
وان یکاد
کد : 818
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 222
قیمت : 1,365,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 820
اندازه به گره : 597
اندازه به لای : 231
قیمت : 1,105,000 تومان
وان یکاد طلایی
کد : 821
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 216
قیمت : 1,365,000 تومان
وان یکاد
کد : 822
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 22
قیمت : 1,105,000 تومان
وان یکاد
کد : 824
اندازه به گره : 597
اندازه به لای : 249
قیمت : 1,235,000 تومان
وان یکاد
کد : 825
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 332
قیمت : 1,400,000 تومان
وان یکاد
کد : 826
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,610,000 تومان
وان یکاد
کد : 828
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 332
قیمت : 1,890,000 تومان
وان یکاد و سوره توحید
کد : 830
اندازه به گره : 510
اندازه به لای : 360
قیمت : 1,470,000 تومان
وان یکاد
کد : 832
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,235,000 تومان
وان یکاد
کد : 834
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,235,000 تومان
وان یکاد
کد : 836
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 280
قیمت : 1,105,000 تومان
وان یکاد
کد : 837
اندازه به گره : 630
اندازه به لای : 384
قیمت : 1,750,000 تومان
وان یکاد کعبه مدینه
کد : 838
اندازه به گره : 990
اندازه به لای : 670
قیمت : 4,836,000 تومان
کعبه و مدینه با وان یکاد
کد : 840
اندازه به گره : 705
اندازه به لای : 527
قیمت : 2,590,000 تومان
کعبه و مدینه با وان یکاد
کد : 842
اندازه به گره : 510
اندازه به لای : 390
قیمت : 1,470,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند