نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کعبه و مدینه با وان یکاد
کد : 844
اندازه به گره : 560
اندازه به لای : 380
قیمت : 766,500 تومان
وان یکاد زمینه زرد
کد : 845
اندازه به گره : 460
اندازه به لای : 330
قیمت : 620,500 تومان
چهار قل قرآن و وان یکاد
کد : 846
اندازه به گره : 680
اندازه به لای : 360
قیمت : 1,022,000 تومان
وان یکاد
کد : 847
اندازه به گره : 432
اندازه به لای : 600
قیمت : 985,500 تومان
وان یکاد
کد : 848
اندازه به گره : 409
اندازه به لای : 600
قیمت : 949,000 تومان
وان یکاد
کد : 849
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 270
قیمت : 584,000 تومان
وان یکاد با زمینه دریا
کد : 850
اندازه به گره : 371
اندازه به لای : 555
قیمت : 803,000 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 851
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 702
قیمت : 1,295,000 تومان
وان یکاد
کد : 852
اندازه به گره : 551
اندازه به لای : 411
قیمت : 839,500 تومان
وان یکاد
کد : 853
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,120,000 تومان
وان یکاد
کد : 854
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 250
قیمت : 657,000 تومان
کعبه و مدینه با وان یکاد
کد : 856
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 370
قیمت : 1,533,000 تومان
اللهم صل علی محمد
کد : 857
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 200
قیمت : 401,500 تومان
وان یکاد
کد : 858
اندازه به گره : 586
اندازه به لای : 300
قیمت : 825,000 تومان
وان یکاد
کد : 859
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 300
قیمت : 787,500 تومان
وان یکاد
کد : 860
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 300
قیمت : 712,500 تومان
وان یکاد
کد : 861
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 330
قیمت : 1,095,000 تومان
آیت الکرسی
کد : 862
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 375
قیمت : 1,095,000 تومان
وان یکاد
کد : 863
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 330
قیمت : 1,095,000 تومان
قل هو الله وان یکاد
کد : 865
اندازه به گره : 612
اندازه به لای : 270
قیمت : 787,500 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند