نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
وان یکاد
کد : 895
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 300
قیمت : 697,000 تومان
وان یکاد
کد : 896
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 250
قیمت : 559,000 تومان
سوره کوثر وان یکاد
کد : 897
اندازه به گره : 580
اندازه به لای : 280
قیمت : 779,000 تومان
وان یکاد
کد : 898
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,476,000 تومان
وان یکاد
کد : 899
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 300
قیمت : 943,000 تومان
وان یکاد
کد : 900
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 320
قیمت : 943,000 تومان
سوره کوثر وان یکاد
کد : 901
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 310
قیمت : 943,000 تومان
وان یکاد
کد : 902
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 310
قیمت : 943,000 تومان
سوره کوثر وان یکاد
کد : 903
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,066,000 تومان
سوره کوثر وان یکاد
کد : 904
اندازه به گره : 560
اندازه به لای : 340
قیمت : 861,000 تومان
وان یکاد
کد : 905
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 230
قیمت : 645,000 تومان
وان یکاد
کد : 906
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 330
قیمت : 697,000 تومان
وان یکاد
کد : 907
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 250
قیمت : 516,000 تومان
وان یکاد
کد : 908
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 260
قیمت : 516,000 تومان
وان یکاد
کد : 909
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 200
قیمت : 387,000 تومان
وان یکاد
کد : 910
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 200
قیمت : 387,000 تومان
وان یکاد
کد : 911
اندازه به گره : 370
اندازه به لای : 250
قیمت : 516,000 تومان
وان یکاد
کد : 912
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 200
قیمت : 387,000 تومان
سوره کوثر وان یکاد
کد : 913
اندازه به گره : 510
اندازه به لای : 350
قیمت : 779,000 تومان
سوره اخلاص وان یکاد
کد : 914
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 779,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
  • لوکو نماد اغتماد الکترونیکی
  • لوگو ساماندهی
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند