نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
وان یکاد
کد : 915
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 250
قیمت : 432,000 تومان
وان یکاد
کد : 916
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 200
قیمت : 324,000 تومان
وان یکاد
کد : 917
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 200
قیمت : 324,000 تومان
قل هو الله وان یکاد
کد : 918
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 310
قیمت : 576,000 تومان
مکه مکرمه
کد : 919
اندازه به گره : 1250
اندازه به لای : 1050
قیمت : 3,600,000 تومان
وان یکاد
کد : 920
اندازه به گره : 39
اندازه به لای : 580
قیمت : 920,000 تومان
وان یکاد
کد : 921
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 370
قیمت : 720,000 تومان
وان یکاد طولی
کد : 922
اندازه به گره : 229
اندازه به لای : 583
قیمت : 648,000 تومان
سوره کوثر
کد : 923
اندازه به گره : 276
اندازه به لای : 415
قیمت : 540,000 تومان
وان یکاد
کد : 924
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 550
قیمت : 720,000 تومان
وان یکاد
کد : 925
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 385
قیمت : 756,000 تومان
وان یکاد
کد : 926
اندازه به گره : 540
اندازه به لای : 380
قیمت : 720,000 تومان
وان یکاد
کد : 927
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 270
قیمت : 720,000 تومان
عکس امام حسین
کد : 928
اندازه به گره : 333
اندازه به لای : 539
قیمت : 756,000 تومان
شمایل حضرت علی
کد : 929
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 597
قیمت : 1,008,000 تومان
حضرت عیسی مسیح
کد : 931
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 620
قیمت : 1,152,000 تومان
چهره حضرت ابالفضل العباس
کد : 932
اندازه به گره : 415
اندازه به لای : 608
قیمت : 1,008,000 تومان
ناد علیا مظهر العجائب
کد : 933
اندازه به گره : 900
اندازه به لای : 600
قیمت : 1,850,000 تومان
تابلو پیامبران و امامان
کد : 934
اندازه به گره : 900
اندازه به لای : 1250
قیمت : 4,000,000 تومان
وان یکاد
کد : 935
اندازه به گره : 580
اندازه به لای : 250
قیمت : 648,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند