نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
وان یکاد عرضی
کد : 68
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 210
قیمت : 504,000 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 70
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,440,000 تومان
وان یکاد طولی
کد : 72
اندازه به گره : 200
اندازه به لای : 450
قیمت : 540,000 تومان
وان یکاد
کد : 74
اندازه به گره : 584
اندازه به لای : 448
قیمت : 900,000 تومان
وان یکاد
کد : 76
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 340
قیمت : 792,000 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 78
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 300
قیمت : 648,000 تومان
وان یکاد
کد : 82
اندازه به گره : 503
اندازه به لای : 362
قیمت : 756,000 تومان
وان یکاد
کد : 84
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 900,000 تومان
مکه و مدینه
کد : 86
اندازه به گره : 687
اندازه به لای : 530
قیمت : 1,296,000 تومان
وان یکاد
کد : 89
اندازه به گره : 900
اندازه به لای : 600
قیمت : 1,961,000 تومان
وان یکاد
کد : 90
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 900,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 92
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 250
قیمت : 648,000 تومان
وان یکاد
کد : 99
اندازه به گره : 560
اندازه به لای : 340
قیمت : 828,000 تومان
وان یکاد
کد : 102
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 320
قیمت : 684,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 105
اندازه به گره : 605
اندازه به لای : 270
قیمت : 756,000 تومان
وان یکاد و قل هو الله
کد : 107
اندازه به گره : 612
اندازه به لای : 270
قیمت : 792,000 تومان
وان یکاد
کد : 109
اندازه به گره : 470
اندازه به لای : 350
قیمت : 684,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 110
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 222
قیمت : 648,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 111
اندازه به گره : 790
اندازه به لای : 260
قیمت : 1,008,000 تومان
وان یکاد
کد : 112
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 360
قیمت : 792,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند