نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
وان یکاد
کد : 957
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 300
قیمت : 787,500 تومان
وان یکاد
کد : 958
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 410
قیمت : 1,085,000 تومان
وان یکاد
کد : 959
اندازه به گره : 530
اندازه به لای : 290
قیمت : 675,000 تومان
الله نور السموات والارض
کد : 960
اندازه به گره : 370
اندازه به لای : 300
قیمت : 511,000 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 961
اندازه به گره : 180
اندازه به لای : 230
قیمت : 280,000 تومان
سوره کوثر و اخلاص و وان یکاد
کد : 962
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 450
قیمت : 1,645,000 تومان
وان یکاد
کد : 963
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 365
قیمت : 730,000 تومان
وان یکاد
کد : 964
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 365
قیمت : 730,000 تومان
وان یکاد
کد : 965
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 365
قیمت : 730,000 تومان
وان یکاد
کد : 966
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 375
قیمت : 766,500 تومان
ان الله ملائکه یصلون
کد : 967
اندازه به گره : 430
اندازه به لای : 295
قیمت : 584,000 تومان
وان یکاد
کد : 968
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 401
قیمت : 912,500 تومان
سوره کوثر وان یکاد
کد : 969
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 350
قیمت : 675,000 تومان
چهار قل قرآن و وان یکاد
کد : 970
اندازه به گره : 680
اندازه به لای : 360
قیمت : 1,022,000 تومان
سوره کوثر وان یکاد
کد : 971
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 340
قیمت : 637,500 تومان
وان یکاد
کد : 972
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 346
قیمت : 825,000 تومان
کعبه و مدینه با وان یکاد
کد : 973
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 380
قیمت : 766,500 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 974
اندازه به گره : 436
اندازه به لای : 310
قیمت : 584,000 تومان
وان یکاد
کد : 975
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 534
قیمت : 766,500 تومان
امام رضا ضامن آهو
کد : 976
اندازه به گره : 430
اندازه به لای : 612
قیمت : 1,168,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند