نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
وان یکاد
کد : 977
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,960,000 تومان
وان یکاد
کد : 979
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,960,000 تومان
علی ابن ابی طالب
کد : 1183
اندازه به گره : 250
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,170,000 تومان
عصر عاشورا فرشچیان
کد : 1236
اندازه به گره : 684
اندازه به لای : 520
قیمت : 2,380,000 تومان
تابلو عصر عاشورا
کد : 1237
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 390
قیمت : 1,750,000 تومان
وان یکاد
کد : 1340
اندازه به گره : 370
اندازه به لای : 830
قیمت : 2,590,000 تومان
وان یکاد
کد : 1357
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 600
قیمت : 1,680,000 تومان
وان یکاد
کد : 1359
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 600
قیمت : 1,890,000 تومان
وان یکاد
کد : 1361
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 660
قیمت : 2,030,000 تومان
ون زمینه زیبا
کد : 1620
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 438
قیمت : 2,660,000 تومان
ون و کوثر جدید
کد : 1621
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 337
قیمت : 1,960,000 تومان
ون یکاد حاشیه پیازی
کد : 1622
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 438
قیمت : 2,660,000 تومان
ون زمینه زیبا 2
کد : 1623
اندازه به گره : 651
اندازه به لای : 354
قیمت : 1,960,000 تومان
ون یکاد جدید
کد : 1624
اندازه به گره : 651
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,960,000 تومان
ون یکاد جدید 3
کد : 1625
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 399
قیمت : 2,170,000 تومان
ون زمینه زیبا 4
کد : 1626
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 386
قیمت : 2,170,000 تومان
ون زمینه زیبا 5
کد : 1627
اندازه به گره : 651
اندازه به لای : 390
قیمت : 2,170,000 تومان
ون زمینه زیبا 6
کد : 1628
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 367
قیمت : 2,100,000 تومان
ون زمینه زیبا 7
کد : 1629
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 380
قیمت : 2,170,000 تومان
ون زمینه زیبا 8
کد : 1630
اندازه به گره : 651
اندازه به لای : 341
قیمت : 2,030,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند