نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2120
کد : 2120
اندازه به گره : 660
اندازه به لای : 500
قیمت : 2,380,000 تومان
کد 2121
کد : 2121
اندازه به گره : 670
اندازه به لای : 310
قیمت : 1,890,000 تومان
کد 2122
کد : 2122
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 530
قیمت : 1,750,000 تومان
کد 2123
کد : 2123
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 630
قیمت : 2,240,000 تومان
کد 2124
کد : 2124
اندازه به گره : 495
اندازه به لای : 700
قیمت : 2,590,000 تومان
کد 2125
کد : 2125
اندازه به گره : 660
اندازه به لای : 330
قیمت : 1,820,000 تومان
کد 2126
کد : 2126
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 440
قیمت : 1,170,000 تومان
کد 2127
کد : 2127
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 361
قیمت : 1,170,000 تومان
کد 2128
کد : 2128
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 361
قیمت : 1,170,000 تومان
کد 2129
کد : 2129
اندازه به گره : 333
اندازه به لای : 550
قیمت : 1,610,000 تومان
کد 2130
کد : 2130
اندازه به گره : 230
اندازه به لای : 980
قیمت : 2,520,000 تومان
کد 2131
کد : 2131
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 250
قیمت : 1,365,000 تومان
کد 2132
کد : 2132
اندازه به گره : 660
اندازه به لای : 250
قیمت : 1,495,000 تومان
کد 2133
کد : 2133
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 600
قیمت : 1,890,000 تومان
کد 2134
کد : 2134
اندازه به گره : 670
اندازه به لای : 220
قیمت : 1,495,000 تومان
کد 2148
کد : 2148
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 380
قیمت : 1,610,000 تومان
کد 2167
کد : 2167
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 415
قیمت : 2,240,000 تومان
کد 2168
کد : 2168
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 415
قیمت : 2,240,000 تومان
کد 2169
کد : 2169
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 415
قیمت : 2,240,000 تومان
کد 2170
کد : 2170
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 415
قیمت : 2,240,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند