نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2171
کد : 2171
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 415
قیمت : 2,240,000 تومان
کد 2172
کد : 2172
اندازه به گره : 449
اندازه به لای : 450
قیمت : 1,610,000 تومان
کد 2173
کد : 2173
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 450
قیمت : 1,610,000 تومان
کد 2174
کد : 2174
اندازه به گره : 687
اندازه به لای : 530
قیمت : 2,590,000 تومان
کد 2175
کد : 2175
اندازه به گره : 705
اندازه به لای : 527
قیمت : 2,590,000 تومان
کد 2176
کد : 2176
اندازه به گره : 310
اندازه به لای : 540
قیمت : 1,300,000 تومان
کد 2177
کد : 2177
اندازه به گره : 523
اندازه به لای : 790
قیمت : 3,075,000 تومان
کد 2178
کد : 2178
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 550
قیمت : 1,960,000 تومان
کد 2179
کد : 2179
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 550
قیمت : 1,960,000 تومان
کد 2180
کد : 2180
اندازه به گره : 443
اندازه به لای : 323
قیمت : 1,105,000 تومان
کد 2181
کد : 2181
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 630
قیمت : 2,240,000 تومان
کد 2182
کد : 2182
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 600
قیمت : 1,890,000 تومان
کد 2183
کد : 2183
اندازه به گره : 748
اندازه به لای : 536
قیمت : 3,150,000 تومان
کد 2184
کد : 2184
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,750,000 تومان
کد 2185
کد : 2185
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 550
قیمت : 1,540,000 تومان
کد 2225
کد : 2225
اندازه به گره : 435
اندازه به لای : 302
قیمت : 1,105,000 تومان
کد 2380
کد : 2380
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 288
قیمت : 1,170,000 تومان
کد 2500
کد : 2500
اندازه به گره : 542
اندازه به لای : 178
قیمت : 1,170,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند