نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل، روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2171
کد : 2171
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 415
قیمت : 736,000 تومان
کد 2172
کد : 2172
اندازه به گره : 449
اندازه به لای : 450
قیمت : 529,000 تومان
کد 2173
کد : 2173
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 450
قیمت : 529,000 تومان
کد 2174
کد : 2174
اندازه به گره : 687
اندازه به لای : 530
قیمت : 925,000 تومان
کد 2175
کد : 2175
اندازه به گره : 705
اندازه به لای : 527
قیمت : 925,000 تومان
کد 2176
کد : 2176
اندازه به گره : 310
اندازه به لای : 540
قیمت : 460,000 تومان
کد 2177
کد : 2177
اندازه به گره : 523
اندازه به لای : 790
قیمت : 1,025,000 تومان
کد 2178
کد : 2178
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 550
قیمت : 644,000 تومان
کد 2179
کد : 2179
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 550
قیمت : 644,000 تومان
کد 2180
کد : 2180
اندازه به گره : 443
اندازه به لای : 323
قیمت : 391,000 تومان
کد 2181
کد : 2181
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 630
قیمت : 736,000 تومان
کد 2182
کد : 2182
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 600
قیمت : 621,000 تومان
کد 2183
کد : 2183
اندازه به گره : 748
اندازه به لای : 536
قیمت : 1,050,000 تومان
کد 2184
کد : 2184
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 500
قیمت : 575,000 تومان
کد 2185
کد : 2185
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 550
قیمت : 506,000 تومان
کد 2225
کد : 2225
اندازه به گره : 435
اندازه به لای : 302
قیمت : 391,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند