نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
وان یکاد
کد : 114
اندازه به گره : 560
اندازه به لای : 340
قیمت : 864,000 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 116
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 150
قیمت : 216,000 تومان
وان یکاد
کد : 118
اندازه به گره : 560
اندازه به لای : 360
قیمت : 792,000 تومان
وان یکاد
کد : 120
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 360
قیمت : 792,000 تومان
وان یکاد
کد : 122
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 460
قیمت : 1,152,000 تومان
وان یکاد
کد : 124
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 350
قیمت : 756,000 تومان
وان یکاد
کد : 126
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 360
قیمت : 792,000 تومان
وان یکاد
کد : 128
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 304
قیمت : 648,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 130
اندازه به گره : 840
اندازه به لای : 340
قیمت : 1,296,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 132
اندازه به گره : 840
اندازه به لای : 340
قیمت : 1,332,000 تومان
سوره وان یکاد
کد : 134
اندازه به گره : 514
اندازه به لای : 274
قیمت : 648,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 136
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 250
قیمت : 900,000 تومان
سوره اخلاص فلق ناس
کد : 140
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 580
قیمت : 1,008,000 تومان
سوره های قل دار قرآن
کد : 154
اندازه به گره : 820
اندازه به لای : 440
قیمت : 1,368,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 156
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,548,000 تومان
یا قائم آل محمد
کد : 159
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 450
قیمت : 1,080,000 تومان
وان یکاد
کد : 162
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,224,000 تومان
السلام علیک رقیه بنت الحسین
کد : 164
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 828,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 167
اندازه به گره : 1100
اندازه به لای : 380
قیمت : 2,146,000 تومان
آیت الکرسی وان یکاد
کد : 168
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 630
قیمت : 2,368,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند