نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
وان یکاد عرضی
کد : 172
اندازه به گره : 790
اندازه به لای : 340
قیمت : 1,152,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 176
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 200
قیمت : 720,000 تومان
وان یکاد
کد : 177
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 300
قیمت : 936,000 تومان
وان یکاد
کد : 178
اندازه به گره : 514
اندازه به لای : 274
قیمت : 684,000 تومان
وان یکاد
کد : 179
اندازه به گره : 630
اندازه به لای : 300
قیمت : 972,000 تومان
وان یکاد
کد : 180
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 355
قیمت : 828,000 تومان
وان یکاد زیبا
کد : 181
اندازه به گره : 590
اندازه به لای : 300
قیمت : 828,000 تومان
وان یکاد
کد : 182
اندازه به گره : 514
اندازه به لای : 350
قیمت : 756,000 تومان
وان یکاد
کد : 183
اندازه به گره : 514
اندازه به لای : 274
قیمت : 684,000 تومان
وان یکاد
کد : 184
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 300
قیمت : 900,000 تومان
وان یکاد
کد : 185
اندازه به گره : 515
اندازه به لای : 315
قیمت : 756,000 تومان
وان یکاد
کد : 187
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 270
قیمت : 684,000 تومان
وان یکاد مینیاتوری
کد : 202
اندازه به گره : 590
اندازه به لای : 300
قیمت : 828,000 تومان
وان یکاد
کد : 204
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 300
قیمت : 756,000 تومان
وان یکاد
کد : 206
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 300
قیمت : 756,000 تومان
وان یکاد
کد : 211
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 240
قیمت : 576,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 212
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 300
قیمت : 828,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 216
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 300
قیمت : 828,000 تومان
وان یکاد
کد : 218
اندازه به گره : 430
اندازه به لای : 300
قیمت : 576,000 تومان
وان یکاد
کد : 221
اندازه به گره : 568
اندازه به لای : 311
قیمت : 972,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند