نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
وان یکاد
کد : 446
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 350
قیمت : 3,150,000 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 456
اندازه به گره : 280
اندازه به لای : 420
قیمت : 1,575,000 تومان
وان یکاد
کد : 476
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 2,415,000 تومان
وان یکاد طولی
کد : 478
اندازه به گره : 250
اندازه به لای : 660
قیمت : 2,310,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 536
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 255
قیمت : 2,205,000 تومان
شمایل امام حسین
کد : 537
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 520
قیمت : 2,205,000 تومان
این قافله عمر
کد : 545
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 600
قیمت : 2,625,000 تومان
عالم پیر دگر باره جوان
کد : 599
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 620
قیمت : 2,625,000 تومان
وان یکاد طلایی
کد : 609
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 300
قیمت : 2,415,000 تومان
وان یکاد
کد : 642
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 2,625,000 تومان
وان یکاد
کد : 644
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 280
قیمت : 1,680,000 تومان
وان یکاد
کد : 664
اندازه به گره : 560
اندازه به لای : 420
قیمت : 2,625,000 تومان
وان یکاد
کد : 665
اندازه به گره : 515
اندازه به لای : 315
قیمت : 2,100,000 تومان
آیت الکرسی وان یکاد
کد : 667
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 310
قیمت : 2,415,000 تومان
وان یکاد و کعبه
کد : 668
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 300
قیمت : 2,205,000 تومان
وان یکاد طولی
کد : 669
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 750
قیمت : 3,150,000 تومان
وان یکاد طولی
کد : 670
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 750
قیمت : 3,150,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 671
اندازه به گره : 547
اندازه به لای : 245
قیمت : 1,680,000 تومان
وان یکاد
کد : 673
اندازه به گره : 601
اندازه به لای : 371
قیمت : 2,520,000 تومان
وان یکاد طولی
کد : 674
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 750
قیمت : 3,150,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند