نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری آیات قرآنی و عکس های مذهبی

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
وان یکاد عرضی
کد : 675
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 415
قیمت : 2,100,000 تومان
وان یکاد
کد : 676
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,540,000 تومان
وان یکاد
کد : 677
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,820,000 تومان
وان یکاد
کد : 678
اندازه به گره : 539
اندازه به لای : 398
قیمت : 1,610,000 تومان
بسم الله الرحمن الرحیم
کد : 679
اندازه به گره : 421
اندازه به لای : 150
قیمت : 650,000 تومان
وان یکاد عرضی
کد : 680
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 200
قیمت : 1,300,000 تومان
وان یکاد
کد : 681
اندازه به گره : 568
اندازه به لای : 311
قیمت : 1,300,000 تومان
وان یکاد
کد : 682
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 190
قیمت : 650,000 تومان
سوره اخلاص وان یکاد
کد : 683
اندازه به گره : 514
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,365,000 تومان
وان یکاد
کد : 684
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,300,000 تومان
سوره کوثر وان یکاد
کد : 685
اندازه به گره : 510
اندازه به لای : 290
قیمت : 1,105,000 تومان
وان یکاد
کد : 686
اندازه به گره : 510
اندازه به لای : 290
قیمت : 1,105,000 تومان
وان یکاد
کد : 687
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 355
قیمت : 1,540,000 تومان
آیت الکرسی و وان یکاد
کد : 688
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,750,000 تومان
وان یکاد
کد : 689
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 416
قیمت : 1,750,000 تومان
سوره کوثر وان یکاد
کد : 690
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,470,000 تومان
وان یکاد طولی
کد : 691
اندازه به گره : 784
اندازه به لای : 340
قیمت : 2,170,000 تومان
وان یکاد طولی
کد : 692
اندازه به گره : 1150
اندازه به لای : 370
قیمت : 3,750,000 تومان
وان یکاد
کد : 693
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 270
قیمت : 1,300,000 تومان
سوره قرآن
کد : 694
اندازه به گره : 665
اندازه به لای : 919
قیمت : 4,290,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند