نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری منظره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
منظره روستایی
کد : 1085
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 360
قیمت : 787,500 تومان
طبیعت روستا جنگلی
کد : 1086
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 985,500 تومان
طبیعت روستای جنگلی
کد : 1087
اندازه به گره : 720
اندازه به لای : 500
قیمت : 105,000 تومان
باغهای پاییزی روستا
کد : 1088
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 985,500 تومان
کوچه و درختان پاییزی
کد : 1089
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 949,000 تومان
درختان بهاری در روستا
کد : 1090
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 330
قیمت : 1,022,000 تومان
شکوفه درختان بهاری روستا
کد : 1091
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,058,500 تومان
دیوار گلی و درخت پاییزی
کد : 1092
اندازه به گره : 783
اندازه به لای : 600
قیمت : 1,610,000 تومان
طبیعت آبشار جنگل
کد : 1093
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 396
قیمت : 1,022,000 تومان
منظره آبشار زیبا
کد : 1094
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 456
قیمت : 1,058,500 تومان
طبیعت آبشار بلند
کد : 1095
اندازه به گره : 427
اندازه به لای : 550
قیمت : 949,000 تومان
برکه و خانه جنگلی
کد : 1096
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 335
قیمت : 787,500 تومان
منظره رودخانه و طبیعت
کد : 1097
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 394
قیمت : 985,500 تومان
آبشار در جنگل
کد : 1098
اندازه به گره : 496
اندازه به لای : 358
قیمت : 750,000 تومان
منظره ابشار جنگلی
کد : 1099
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,022,000 تومان
عکس آبشار بلند
کد : 1100
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,022,000 تومان
نقاشی آبشار زیبا
کد : 1101
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 390
قیمت : 985,500 تومان
آبشار طبیعت سرسبز
کد : 1103
اندازه به گره : 425
اندازه به لای : 615
قیمت : 1,095,000 تومان
کلبه در جنگل پاییزی
کد : 1105
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 750,000 تومان
منظره زیبا
کد : 1126
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 250
قیمت : 584,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند