نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری منظره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
خیابان بارانی شهر
کد : 1127
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 787,500 تومان
طبیعت روستا کنار رود
کد : 1128
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 370
قیمت : 949,000 تومان
منظره خانه در طبیعت زیبا
کد : 1129
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 862,500 تومان
نقاشی طبیعت رودخانه بهار
کد : 1131
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 398
قیمت : 949,000 تومان
کالسکه در جاده زیبا
کد : 1132
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 750,000 تومان
تابلو خانه معماری قدیم
کد : 1133
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 369
قیمت : 839,500 تومان
برکه در جنگل
کد : 1135
اندازه به گره : 525
اندازه به لای : 349
قیمت : 803,000 تومان
خانه در طبیعت جنگل
کد : 1136
اندازه به گره : 440
اندازه به لای : 300
قیمت : 620,500 تومان
آبشار و درختان پاییزی
کد : 1137
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 444
قیمت : 1,225,000 تومان
رودخانه در جنگل پاییزی
کد : 1138
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,120,000 تومان
پله در میان گلها
کد : 1140
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 496
قیمت : 750,000 تومان
منظره درختان روستایی
کد : 1141
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 310
قیمت : 675,000 تومان
رودخانه سنگی در جنگل پاییز
کد : 1142
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 420
قیمت : 1,095,000 تومان
سایه درختان داخل کوچه
کد : 1143
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 385
قیمت : 1,204,500 تومان
کاخ ورسای
کد : 1144
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 369
قیمت : 949,000 تومان
قایق در رودخانه جنگلی
کد : 1145
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 402
قیمت : 985,500 تومان
منظره کالسکه در جاده
کد : 1147
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 279
قیمت : 750,000 تومان
خانه ویلایی سرسبز
کد : 1149
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 360
قیمت : 787,500 تومان
رودخانه جنگلی کنار خانه
کد : 1150
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 335
قیمت : 787,500 تومان
سد کوچک روستایی
کد : 1151
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 468
قیمت : 876,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند