نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری منظره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
خزان و آرزو
کد : 1670
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 330
قیمت : 949,000 تومان
کوچه باغ پاییزی
کد : 1671
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,155,000 تومان
کوچه باغ پاییزی 2
کد : 1672
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,204,500 تومان
جنگل پاییزی
کد : 1673
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 320
قیمت : 712,500 تومان
جنگل پاییزی 2
کد : 1674
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,058,500 تومان
جنگل پاییزی 3
کد : 1675
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 322
قیمت : 712,500 تومان
کوچه باغ پاییزی 4
کد : 1676
اندازه به گره : 442
اندازه به لای : 320
قیمت : 693,500 تومان
باغ تابستانی
کد : 1677
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 290
قیمت : 949,000 تومان
کلبه پاییزی 3
کد : 1678
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,022,000 تومان
روستای سر سبز
کد : 1679
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 280
قیمت : 693,500 تومان
رودخانه پاییزی
کد : 1680
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 360
قیمت : 825,000 تومان
رودخانه پاییزی 2
کد : 1681
اندازه به گره : 502
اندازه به لای : 330
قیمت : 787,500 تومان
کوچه باغ پاییزی 6
کد : 1682
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 202
قیمت : 365,000 تومان
کوچه باغ 2
کد : 1683
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,022,000 تومان
روز زمستانی
کد : 1684
اندازه به گره : 601
اندازه به لای : 325
قیمت : 985,500 تومان
روستای سر زنده
کد : 1685
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 450
قیمت : 1,400,000 تومان
روستای سر سبز 2
کد : 1686
اندازه به گره : 555
اندازه به لای : 310
قیمت : 862,500 تومان
روستای سر سبز 3
کد : 1687
اندازه به گره : 581
اندازه به لای : 390
قیمت : 1,022,000 تومان
کلبه و رود
کد : 1688
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 310
قیمت : 900,000 تومان
دهکده سر سبز
کد : 1689
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 825,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند