نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری منظره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
جلوه جنگل
کد : 1798
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 326
قیمت : 876,000 تومان
آبشار دلربا
کد : 1799
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 330
قیمت : 876,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1800
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 300
قیمت : 787,500 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1801
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 300
قیمت : 862,500 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1802
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 985,500 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1803
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 358
قیمت : 787,500 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1804
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 270
قیمت : 620,500 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1805
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 270
قیمت : 620,500 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1806
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 240
قیمت : 620,500 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1807
اندازه به گره : 454
اندازه به لای : 280
قیمت : 620,500 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1808
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 665
قیمت : 2,380,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1809
اندازه به گره : 567
اندازه به لای : 377
قیمت : 876,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1810
اندازه به گره : 630
اندازه به لای : 280
قیمت : 862,500 تومان
جلوه جنگل
کد : 1811
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 329
قیمت : 839,500 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1812
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 330
قیمت : 839,500 تومان
کوچه باغ
کد : 1813
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 450
قیمت : 1,058,500 تومان
جلوه جنگل
کد : 1814
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 330
قیمت : 839,500 تومان
کوچه باغ
کد : 1815
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 350
قیمت : 876,000 تومان
کلبه تابستانی
کد : 1816
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 290
قیمت : 949,000 تومان
رود جنگلی
کد : 1817
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 360
قیمت : 787,500 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند