نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری منظره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل، روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
رود جنگلی
کد : 1817
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 360
قیمت : 525,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1818
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 285
قیمت : 450,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1819
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 370
قیمت : 575,000 تومان
کوچه باغ بهاری
کد : 1820
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 330
قیمت : 575,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1821
اندازه به گره : 490
اندازه به لای : 320
قیمت : 475,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1822
اندازه به گره : 490
اندازه به لای : 320
قیمت : 475,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1823
اندازه به گره : 470
اندازه به لای : 270
قیمت : 425,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1824
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 270
قیمت : 450,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1825
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 186
قیمت : 250,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1826
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 210
قیمت : 325,000 تومان
کوچه باغ
کد : 1827
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 322
قیمت : 625,000 تومان
کوچه باغ
کد : 1828
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 330
قیمت : 600,000 تومان
کوچه باغ
کد : 1829
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 191
قیمت : 300,000 تومان
کوچه باغ
کد : 1830
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 320
قیمت : 600,000 تومان
جلوه جنگل
کد : 1831
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 525,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1832
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 390
قیمت : 800,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1833
اندازه به گره : 490
اندازه به لای : 320
قیمت : 475,000 تومان
زمستان
کد : 1834
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 270
قیمت : 425,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1835
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 200
قیمت : 362,500 تومان
غروب پاییزه
کد : 1836
اندازه به گره : 449
اندازه به لای : 250
قیمت : 400,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند