نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری منظره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کلبه جنگلی
کد : 1818
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 285
قیمت : 657,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1819
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 370
قیمت : 839,500 تومان
کوچه باغ بهاری
کد : 1820
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 330
قیمت : 949,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1821
اندازه به گره : 490
اندازه به لای : 320
قیمت : 712,500 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1822
اندازه به گره : 490
اندازه به لای : 320
قیمت : 712,500 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1823
اندازه به گره : 470
اندازه به لای : 270
قیمت : 620,500 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1824
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 270
قیمت : 657,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1825
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 186
قیمت : 365,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1826
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 210
قیمت : 401,500 تومان
کوچه باغ
کد : 1827
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 322
قیمت : 912,500 تومان
کوچه باغ
کد : 1828
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 330
قیمت : 876,000 تومان
کوچه باغ
کد : 1829
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 191
قیمت : 401,500 تومان
کوچه باغ
کد : 1830
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 320
قیمت : 876,000 تومان
جلوه جنگل
کد : 1831
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 787,500 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1832
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 390
قیمت : 1,120,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1833
اندازه به گره : 490
اندازه به لای : 320
قیمت : 712,500 تومان
زمستان
کد : 1834
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 270
قیمت : 620,500 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1835
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 200
قیمت : 529,250 تومان
غروب پاییزه
کد : 1836
اندازه به گره : 449
اندازه به لای : 250
قیمت : 584,000 تومان
اردک
کد : 1837
اندازه به گره : 325
اندازه به لای : 234
قیمت : 438,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند