نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری منظره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
اردک
کد : 1837
اندازه به گره : 325
اندازه به لای : 234
قیمت : 364,000 تومان
آبشار دلربا
کد : 1838
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 285
قیمت : 390,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1839
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 179
قیمت : 208,000 تومان
پل جنگلی
کد : 1840
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 450
قیمت : 1,014,000 تومان
پل جنگلی
کد : 1841
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 270
قیمت : 455,000 تومان
آبشار
کد : 1842
اندازه به گره : 308
اندازه به لای : 432
قیمت : 455,000 تومان
کلبه تابستانی
کد : 1843
اندازه به گره : 432
اندازه به لای : 256
قیمت : 390,000 تومان
کوچه باغ
کد : 1844
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 240
قیمت : 442,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1845
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 266
قیمت : 364,000 تومان
کوچه باغ
کد : 1846
اندازه به گره : 417
اندازه به لای : 280
قیمت : 416,000 تومان
کلبه تابستانی
کد : 1847
اندازه به گره : 432
اندازه به لای : 319
قیمت : 455,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1848
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 285
قیمت : 390,000 تومان
جنگل پاییزی
کد : 1849
اندازه به گره : 396
اندازه به لای : 264
قیمت : 390,000 تومان
کلبه تابستانی
کد : 1850
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 215
قیمت : 208,000 تومان
زمستان
کد : 1851
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 360
قیمت : 546,000 تومان
تابستان
کد : 1852
اندازه به گره : 621
اندازه به لای : 456
قیمت : 832,000 تومان
دهکده سر سبز
کد : 1854
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 316
قیمت : 494,000 تومان
جلوه جنگل
کد : 1855
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 546,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1856
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 360
قیمت : 650,000 تومان
کلبه جنگلی
کد : 1857
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 221
قیمت : 182,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند