نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری منظره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
خانه مادر بزرگ
کد : 1860
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 417
قیمت : 1,008,000 تومان
کد 1944
کد : 1944
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 360
قیمت : 828,000 تومان
کد 2028
کد : 2028
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 370
قیمت : 792,000 تومان
کد 2030
کد : 2030
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 433
قیمت : 1,080,000 تومان
کد 2067
کد : 2067
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 432
قیمت : 1,044,000 تومان
کد 2076
کد : 2076
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 972,000 تومان
کد 2077
کد : 2077
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 326
قیمت : 900,000 تومان
کد 2078
کد : 2078
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 330
قیمت : 900,000 تومان
کد 2079
کد : 2079
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 330
قیمت : 900,000 تومان
کد 2081
کد : 2081
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 335
قیمت : 936,000 تومان
کد 2082
کد : 2082
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 756,000 تومان
کد 2083
کد : 2083
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 250
قیمت : 504,000 تومان
کد 2084
کد : 2084
اندازه به گره : 670
اندازه به لای : 320
قیمت : 972,000 تومان
کد 2085
کد : 2085
اندازه به گره : 530
اندازه به لای : 400
قیمت : 864,000 تومان
کد 2086
کد : 2086
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 376
قیمت : 936,000 تومان
کد 2087
کد : 2087
اندازه به گره : 660
اندازه به لای : 336
قیمت : 972,000 تومان
کد 2088
کد : 2088
اندازه به گره : 775
اندازه به لای : 459
قیمت : 1,368,000 تومان
کد 2089
کد : 2089
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 285
قیمت : 648,000 تومان
کد 2090
کد : 2090
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 330
قیمت : 900,000 تومان
کد 2091
کد : 2091
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 345
قیمت : 864,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند