نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری منظره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2165
کد : 2165
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 370
قیمت : 2,030,000 تومان
کد 2166
کد : 2166
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 375
قیمت : 1,610,000 تومان
کد 2223
کد : 2223
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,960,000 تومان
کد 2230
کد : 2230
اندازه به گره : 424
اندازه به لای : 212
قیمت : 650,000 تومان
کد 2235
کد : 2235
اندازه به گره : 530
اندازه به لای : 373
قیمت : 1,680,000 تومان
کد 2253
کد : 2253
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 494
قیمت : 2,660,000 تومان
کد 2254
کد : 2254
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 285
قیمت : 1,170,000 تومان
کد 2255
کد : 2255
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 280
قیمت : 1,235,000 تومان
کد 2256
کد : 2256
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 380
قیمت : 2,310,000 تومان
کد 2257
کد : 2257
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 400
قیمت : 2,310,000 تومان
کد 2258
کد : 2258
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,820,000 تومان
کد 2259
کد : 2259
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 456
قیمت : 2,450,000 تومان
کد 2260
کد : 2260
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 400
قیمت : 2,310,000 تومان
کد 2261
کد : 2261
اندازه به گره : 560
اندازه به لای : 420
قیمت : 2,030,000 تومان
کد 2262
کد : 2262
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 335
قیمت : 1,820,000 تومان
کد 2263
کد : 2263
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 400
قیمت : 2,310,000 تومان
کد 2264
کد : 2264
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 400
قیمت : 2,310,000 تومان
کد 2265
کد : 2265
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 370
قیمت : 2,310,000 تومان
کد 2266
کد : 2266
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 260
قیمت : 1,105,000 تومان
کد 2267
کد : 2267
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 284
قیمت : 1,820,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند