نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری منظره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2162
کد : 2162
اندازه به گره : 540
اندازه به لای : 350
قیمت : 624,000 تومان
کد 2163
کد : 2163
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 430
قیمت : 780,000 تومان
کد 2164
کد : 2164
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 420
قیمت : 884,000 تومان
کد 2165
کد : 2165
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 370
قیمت : 754,000 تومان
کد 2166
کد : 2166
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 375
قیمت : 598,000 تومان
کد 2223
کد : 2223
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 728,000 تومان
کد 2230
کد : 2230
اندازه به گره : 424
اندازه به لای : 212
قیمت : 260,000 تومان
کد 2235
کد : 2235
اندازه به گره : 530
اندازه به لای : 373
قیمت : 624,000 تومان
کد 2253
کد : 2253
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 494
قیمت : 988,000 تومان
کد 2254
کد : 2254
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 285
قیمت : 468,000 تومان
کد 2255
کد : 2255
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 280
قیمت : 494,000 تومان
کد 2256
کد : 2256
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 380
قیمت : 858,000 تومان
کد 2257
کد : 2257
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 400
قیمت : 858,000 تومان
کد 2258
کد : 2258
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 350
قیمت : 676,000 تومان
کد 2259
کد : 2259
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 456
قیمت : 910,000 تومان
کد 2260
کد : 2260
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 400
قیمت : 858,000 تومان
کد 2261
کد : 2261
اندازه به گره : 560
اندازه به لای : 420
قیمت : 7,540,000 تومان
کد 2262
کد : 2262
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 335
قیمت : 676,000 تومان
کد 2263
کد : 2263
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 400
قیمت : 858,000 تومان
کد 2264
کد : 2264
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 400
قیمت : 858,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند