نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری منظره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2268
کد : 2268
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 460
قیمت : 1,260,000 تومان
کد 2348
کد : 2348
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 510
قیمت : 1,620,000 تومان
کد 2349
کد : 2349
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 319
قیمت : 792,000 تومان
کد 2350
کد : 2350
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 384
قیمت : 1,008,000 تومان
کد 2358
کد : 2358
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 345
قیمت : 936,000 تومان
کد 2359
کد : 2359
اندازه به گره : 543
اندازه به لای : 368
قیمت : 828,000 تومان
کد 2360
کد : 2360
اندازه به گره : 543
اندازه به لای : 368
قیمت : 828,000 تومان
کد 2412
کد : 2412
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 972,000 تومان
کد 2413
کد : 2413
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 458
قیمت : 1,260,000 تومان
کد 2414
کد : 2414
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 418
قیمت : 1,188,000 تومان
کد 2415
کد : 2415
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 418
قیمت : 1,188,000 تومان
کد 2416
کد : 2416
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,188,000 تومان
کد 2417
کد : 2417
اندازه به گره : 760
اندازه به لای : 430
قیمت : 1,368,000 تومان
کد 2418
کد : 2418
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 412
قیمت : 1,188,000 تومان
کد 2419
کد : 2419
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,188,000 تومان
کد 2420
کد : 2420
اندازه به گره : 720
اندازه به لای : 430
قیمت : 1,332,000 تومان
کد 2421
کد : 2421
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 412
قیمت : 1,188,000 تومان
کد 2422
کد : 2422
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 412
قیمت : 1,188,000 تومان
کد 2423
کد : 2423
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 410
قیمت : 1,188,000 تومان
کد 2424
کد : 2424
اندازه به گره : 647
اندازه به لای : 380
قیمت : 1,008,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند