نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری منظره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2425
کد : 2425
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 431
قیمت : 2,520,000 تومان
کد 2426
کد : 2426
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 430
قیمت : 2,485,000 تومان
کد 2427
کد : 2427
اندازه به گره : 756
اندازه به لای : 480
قیمت : 2,800,000 تومان
کد 2428
کد : 2428
اندازه به گره : 720
اندازه به لای : 420
قیمت : 2,555,000 تومان
کد 2429
کد : 2429
اندازه به گره : 720
اندازه به لای : 420
قیمت : 2,555,000 تومان
کد 2430
کد : 2430
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 440
قیمت : 2,485,000 تومان
کد 2431
کد : 2431
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 428
قیمت : 2,380,000 تومان
کد 2432
کد : 2432
اندازه به گره : 680
اندازه به لای : 380
قیمت : 2,240,000 تومان
کد 2433
کد : 2433
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 430
قیمت : 2,380,000 تومان
کد 2434
کد : 2434
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 330
قیمت : 1,750,000 تومان
کد 2435
کد : 2435
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 460
قیمت : 2,520,000 تومان
کد 2436
کد : 2436
اندازه به گره : 485
اندازه به لای : 267
قیمت : 1,235,000 تومان
کد 2437
کد : 2437
اندازه به گره : 646
اندازه به لای : 323
قیمت : 2,240,000 تومان
کدذ 2438
کد : 2438
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 400
قیمت : 2,240,000 تومان
کد 2439
کد : 2439
اندازه به گره : 442
اندازه به لای : 294
قیمت : 1,170,000 تومان
کد 2440
کد : 2440
اندازه به گره : 661
اندازه به لای : 420
قیمت : 2,240,000 تومان
کد 2441
کد : 2441
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 266
قیمت : 1,040,000 تومان
کد 2442
کد : 2442
اندازه به گره : 599
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,960,000 تومان
کد 2443
کد : 2443
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,890,000 تومان
کد 2444
کد : 2444
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 452
قیمت : 2,380,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند