نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری منظره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
شهر ونیز ایتالیا
کد : 366
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 370
قیمت : 650,000 تومان
آبشار جنگل پاییزی
کد : 410
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 503
قیمت : 546,000 تومان
زندگی روستای بهاری
کد : 423
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 310
قیمت : 624,000 تومان
آبشار کوچک جنگلی
کد : 432
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
قیمت : 962,000 تومان
شهر بارانی
کد : 443
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 430
قیمت : 754,000 تومان
اسبها در دشت زیبا
کد : 473
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 450
قیمت : 936,000 تومان
کلبه و طبیعت بهاری
کد : 474
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 598,000 تومان
گل شقایق کوه دماوند
کد : 498
اندازه به گره : 540
اندازه به لای : 340
قیمت : 598,000 تومان
بهار در روستا
کد : 509
اندازه به گره : 540
اندازه به لای : 300
قیمت : 546,000 تومان
خانه در جنگل
کد : 518
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 470
قیمت : 936,000 تومان
عبور کالسکه از جاده
کد : 531
اندازه به گره : 530
اندازه به لای : 350
قیمت : 624,000 تومان
در باز رو به طبیعت
کد : 554
اندازه به گره : 540
اندازه به لای : 340
قیمت : 624,000 تومان
رود جنگل پاییزی
کد : 593
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 419
قیمت : 702,000 تومان
کوچ عشایر
کد : 701
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 528
قیمت : 598,000 تومان
آبشار پار ملی یوسمیتی
کد : 752
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 728,000 تومان
جنگل پاییزی
کد : 761
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 440
قیمت : 780,000 تومان
پارک جنگلی در پاییز
کد : 950
اندازه به گره : 725
اندازه به لای : 463
قیمت : 910,000 تومان
طبیعت روستا
کد : 978
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 430
قیمت : 962,000 تومان
طبیعت روستا
کد : 980
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 415
قیمت : 910,000 تومان
طبیعت روستا
کد : 981
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 420
قیمت : 910,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند