نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری مینیاتور

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
پاکدامنی یوسف
کد : 37
اندازه به گره : 580
اندازه به لای : 760
قیمت : 1,248,000 تومان
مینیاتور نوازده نی
کد : 98
اندازه به گره : 790
اندازه به لای : 593
قیمت : 1,430,000 تومان
مینیاتور زن رقاصه
کد : 354
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 891
قیمت : 1,404,000 تومان
مینیاتور امام رضا ضامن آهو
کد : 652
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
قیمت : 988,000 تومان
ندای ذهن
کد : 654
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 732
قیمت : 1,040,000 تومان
فرشته محبت حیوانات
کد : 666
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
قیمت : 988,000 تومان
گردش طبیعت
کد : 708
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,014,000 تومان
ستاره صبح
کد : 756
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
قیمت : 910,000 تومان
ضامن آهو
کد : 1331
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
قیمت : 988,000 تومان
نیاز نوازش
کد : 1403
اندازه به گره : 569
اندازه به لای : 736
قیمت : 1,092,000 تومان
رخ یار
کد : 1405
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 699
قیمت : 988,000 تومان
تکامل زندگی
کد : 1409
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 694
قیمت : 936,000 تومان
الهه آتش
کد : 1411
اندازه به گره : 361
اندازه به لای : 525
قیمت : 598,000 تومان
تمنای بخشایش
کد : 1413
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 707
قیمت : 1,066,000 تومان
تمنای بخشایش
کد : 1415
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 680
قیمت : 936,000 تومان
گردش طبیعت
کد : 1417
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 490
قیمت : 1,040,000 تومان
عاشقانه طبیعت
کد : 1423
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 540
قیمت : 1,248,000 تومان
آفرینش
کد : 1425
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 648
قیمت : 884,000 تومان
دختر و طبیعت
کد : 1429
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 545
قیمت : 1,248,000 تومان
نیاز نوازش
کد : 1431
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 600
قیمت : 780,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند