نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری مینیاتور

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
دختر در گلستان
کد : 1508
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 720
قیمت : 1,040,000 تومان
سپیده صبح
کد : 1509
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
قیمت : 1,040,000 تومان
شوق دیدار
کد : 1510
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 674
قیمت : 988,000 تومان
سپیده صبح
کد : 1511
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
قیمت : 1,014,000 تومان
تمنا
کد : 1512
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
قیمت : 1,040,000 تومان
تمنا
کد : 1514
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 800
قیمت : 1,170,000 تومان
ملکه و کنیزان
کد : 1515
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 860
قیمت : 1,404,000 تومان
شکار
کد : 1519
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 620
قیمت : 1,950,000 تومان
نوازنده تار
کد : 1520
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 698
قیمت : 1,040,000 تومان
سپیده صبح
کد : 1521
اندازه به گره : 519
اندازه به لای : 715
قیمت : 1,066,000 تومان
مریم مقدس
کد : 1522
اندازه به گره : 537
اندازه به لای : 768
قیمت : 1,170,000 تومان
سپیده صبح
کد : 1523
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 471
قیمت : 910,000 تومان
دختر و خروس
کد : 1524
اندازه به گره : 521
اندازه به لای : 709
قیمت : 1,066,000 تومان
چهره دختر
کد : 1528
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 510
قیمت : 520,000 تومان
مینیاتور دختر
کد : 1529
اندازه به گره : 370
اندازه به لای : 524
قیمت : 624,000 تومان
نوازنده تار
کد : 1531
اندازه به گره : 560
اندازه به لای : 839
قیمت : 1,326,000 تومان
ستاره صبح
کد : 1534
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 748
قیمت : 1,040,000 تومان
ستاره صبح
کد : 1538
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 748
قیمت : 1,040,000 تومان
طلوع آفتاب
کد : 1539
اندازه به گره : 680
اندازه به لای : 500
قیمت : 962,000 تومان
ستاره صبح
کد : 1540
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 759
قیمت : 1,040,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند