نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
فوت شمع
کد : 1603
اندازه به گره : 885
اندازه به لای : 675
قیمت : 2,294,000 تومان
پرنسس 2
کد : 1604
اندازه به گره : 463
اندازه به لای : 612
قیمت : 1,152,000 تومان
شادی بچه ها
کد : 1605
اندازه به گره : 482
اندازه به لای : 650
قیمت : 1,260,000 تومان
گردش
کد : 1606
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 882
قیمت : 2,442,000 تومان
بانو
کد : 1607
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 500
قیمت : 792,000 تومان
کودکانه
کد : 1608
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 490
قیمت : 792,000 تومان
بدرقه 5
کد : 1714
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 474
قیمت : 1,296,000 تومان
بدرقه 6
کد : 1715
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 478
قیمت : 1,440,000 تومان
شانزلیزه 2
کد : 1716
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 520
قیمت : 1,656,000 تومان
شاعر جوان 5
کد : 1717
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 508
قیمت : 1,584,000 تومان
نوازندگی دور همی
کد : 1718
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 700
قیمت : 2,886,000 تومان
مادر وبچه
کد : 1719
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 660
قیمت : 1,404,000 تومان
دختر روستا
کد : 1720
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 638
قیمت : 1,188,000 تومان
مادر وبچه 2
کد : 1721
اندازه به گره : 410
اندازه به لای : 568
قیمت : 972,000 تومان
تمنای عشق
کد : 1722
اندازه به گره : 463
اندازه به لای : 600
قیمت : 1,116,000 تومان
پروا
کد : 1725
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
قیمت : 1,440,000 تومان
دختر ماه 3
کد : 1726
اندازه به گره : 637
اندازه به لای : 856
قیمت : 2,109,000 تومان
پروا 2
کد : 1727
اندازه به گره : 720
اندازه به لای : 720
قیمت : 2,035,000 تومان
شاعر جوان 6
کد : 1728
اندازه به گره : 900
اندازه به لای : 598
قیمت : 2,294,000 تومان
پاسور باز 5
کد : 1729
اندازه به گره : 746
اندازه به لای : 530
قیمت : 1,620,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند