نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
حوری و حوا
کد : 1792
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 298
قیمت : 1,300,000 تومان
بازار پارچه کوپک
کد : 1886
اندازه به گره : 432
اندازه به لای : 318
قیمت : 1,235,000 تومان
بازار پارچه متوسط
کد : 1887
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 516
قیمت : 2,730,000 تومان
وداع فامیلی
کد : 1888
اندازه به گره : 825
اندازه به لای : 500
قیمت : 3,375,000 تومان
ذختر سرخ پستی
کد : 1889
اندازه به گره : 325
اندازه به لای : 244
قیمت : 650,000 تومان
جمع دهقانان
کد : 1890
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 348
قیمت : 1,365,000 تومان
پیر قهوه خانه
کد : 1891
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 253
قیمت : 780,000 تومان
ملاقات پنهانی
کد : 1892
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 291
قیمت : 1,170,000 تومان
دختر تنها
کد : 1893
اندازه به گره : 209
اندازه به لای : 314
قیمت : 910,000 تومان
عاشقانه
کد : 1894
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 681
قیمت : 2,660,000 تومان
ساحل زیبا
کد : 1895
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 436
قیمت : 2,450,000 تومان
پروا
کد : 1896
اندازه به گره : 614
اندازه به لای : 750
قیمت : 3,300,000 تومان
عاشقانه
کد : 1897
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 600
قیمت : 1,960,000 تومان
پیرمرد و پرنده باز
کد : 1898
اندازه به گره : 371
اندازه به لای : 461
قیمت : 1,300,000 تومان
آپادانا
کد : 1899
اندازه به گره : 430
اندازه به لای : 580
قیمت : 1,960,000 تومان
دوره گرد
کد : 1900
اندازه به گره : 432
اندازه به لای : 308
قیمت : 1,105,000 تومان
دختر خورشید میترا
کد : 1901
اندازه به گره : 430
اندازه به لای : 580
قیمت : 1,960,000 تومان
ملاقات ساحل
کد : 1902
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 450
قیمت : 2,100,000 تومان
ملاقات ساحل
کد : 1903
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 280
قیمت : 1,105,000 تومان
بازار شانزلیزه
کد : 1904
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 2,730,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند