نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
بازار شانزلیزه
کد : 1904
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,365,000 تومان
عایق عشق
کد : 1905
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 440
قیمت : 1,225,000 تومان
عشق فرجام
کد : 1906
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 505
قیمت : 1,330,000 تومان
دعا نویس
کد : 1907
اندازه به گره : 554
اندازه به لای : 362
قیمت : 912,500 تومان
سر گوش
کد : 1908
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 712
قیمت : 1,155,000 تومان
مادر و بچه عشایر
کد : 1909
اندازه به گره : 244
اندازه به لای : 325
قیمت : 584,000 تومان
سی و سه پل
کد : 1910
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 420
قیمت : 1,120,000 تومان
ملاقات پنهانی
کد : 1911
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 530
قیمت : 1,470,000 تومان
ملاقات ساحل
کد : 1912
اندازه به گره : 267
اندازه به لای : 187
قیمت : 292,000 تومان
رقص عربی
کد : 1913
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 620
قیمت : 2,520,000 تومان
دختر و گربه
کد : 1914
اندازه به گره : 181
اندازه به لای : 255
قیمت : 292,000 تومان
دیدار پنهانی عاشقانه
کد : 1915
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 680
قیمت : 1,330,000 تومان
دیدار پنهانی عاشقانه
کد : 1916
اندازه به گره : 310
اندازه به لای : 422
قیمت : 620,500 تومان
دوستانه
کد : 1917
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 552
قیمت : 949,000 تومان
دوستانه
کد : 1918
اندازه به گره : 257
اندازه به لای : 354
قیمت : 547,500 تومان
دوستانه
کد : 1919
اندازه به گره : 266
اندازه به لای : 381
قیمت : 584,000 تومان
دوستانه
کد : 1920
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 601
قیمت : 1,058,500 تومان
دیدار پنهانی عاشقانه
کد : 1921
اندازه به گره : 390
اندازه به لای : 570
قیمت : 985,500 تومان
دختر عشاق
کد : 1922
اندازه به گره : 219
اندازه به لای : 315
قیمت : 401,500 تومان
دختر عشاق
کد : 1923
اندازه به گره : 218
اندازه به لای : 315
قیمت : 365,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند