نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل، روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
دختر عشاق
کد : 1923
اندازه به گره : 218
اندازه به لای : 315
قیمت : 270,000 تومان
دیدار پنهانی عاشقانه
کد : 1924
اندازه به گره : 309
اندازه به لای : 427
قیمت : 486,000 تومان
دیدار پنهانی عاشقانه
کد : 1925
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 690
قیمت : 1,053,000 تومان
دختر گلچین
کد : 1926
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 518
قیمت : 513,000 تومان
دختران بازیگوش
کد : 1927
اندازه به گره : 254
اندازه به لای : 376
قیمت : 432,000 تومان
تاب باز
کد : 1935
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 480
قیمت : 540,000 تومان
کد 2041
کد : 2041
اندازه به گره : 670
اندازه به لای : 520
قیمت : 1,080,000 تومان
کد 2042
کد : 2042
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 440
قیمت : 891,000 تومان
کد 2043
کد : 2043
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 346
قیمت : 594,000 تومان
کد 2044
کد : 2044
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 400
قیمت : 648,000 تومان
کد 2045
کد : 2045
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,053,000 تومان
کد 2046
کد : 2046
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 345
قیمت : 729,000 تومان
کد 2047
کد : 2047
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 575
قیمت : 810,000 تومان
کد 2048
کد : 2048
اندازه به گره : 239
اندازه به لای : 300
قیمت : 405,000 تومان
کد 2049
کد : 2049
اندازه به گره : 340
اندازه به لای : 471
قیمت : 513,000 تومان
کد 2050
کد : 2050
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 375
قیمت : 594,000 تومان
کد 2051
کد : 2051
اندازه به گره : 997
اندازه به لای : 600
قیمت : 20300000 تومان
کد 2052
کد : 2052
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 536
قیمت : 594,000 تومان
کد 2053
کد : 2053
اندازه به گره : 170
اندازه به لای : 240
قیمت : 400,000 تومان
کد 2054
کد : 2054
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 530
قیمت : 675,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند