نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2057
کد : 2057
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 450
قیمت : 2,240,000 تومان
کد 2058
کد : 2058
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 386
قیمت : 1,680,000 تومان
کد 2059
کد : 2059
اندازه به گره : 629
اندازه به لای : 463
قیمت : 2,380,000 تومان
کد 2060
کد : 2060
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 610
قیمت : 1,890,000 تومان
کد 2061
کد : 2061
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 562
قیمت : 1,820,000 تومان
کد 2063
کد : 2063
اندازه به گره : 335
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,365,000 تومان
کد2064
کد : 2064
اندازه به گره : 1630
اندازه به لای : 828
قیمت : 14040000 تومان
کد 2065
کد : 2065
اندازه به گره : 1200
اندازه به لای : 828
قیمت : 8,580,000 تومان
کد 2066
کد : 2066
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 490
قیمت : 2,660,000 تومان
کد 2068
کد : 2068
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 1100
قیمت : 6,630,000 تومان
کد 2069
کد : 2069
اندازه به گره : 285
اندازه به لای : 351
قیمت : 1,040,000 تومان
کد 2070
کد : 2070
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 526
قیمت : 2,450,000 تومان
کد 2071
کد : 2071
اندازه به گره : 594
اندازه به لای : 426
قیمت : 2,030,000 تومان
کد 2072
کد : 2072
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 722
قیمت : 2,450,000 تومان
کد 2073
کد : 2073
اندازه به گره : 664
اندازه به لای : 467
قیمت : 2,450,000 تومان
کد 2074
کد : 2074
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 226
قیمت : 975,000 تومان
کد 2149
کد : 2149
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 735
قیمت : 7,020,000 تومان
کد 2150
کد : 2150
اندازه به گره : 393
اندازه به لای : 550
قیمت : 1,820,000 تومان
کد 2151
کد : 2151
اندازه به گره : 698
اندازه به لای : 547
قیمت : 3,225,000 تومان
کد 2152
کد : 2152
اندازه به گره : 418
اندازه به لای : 665
قیمت : 2,310,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند