نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل، روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2151
کد : 2151
اندازه به گره : 698
اندازه به لای : 547
قیمت : 946,000 تومان
کد 2152
کد : 2152
اندازه به گره : 418
اندازه به لای : 665
قیمت : 726,000 تومان
کد 2153
کد : 2153
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 500
قیمت : 572,000 تومان
کد 2154
کد : 2154
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 848
قیمت : 1,650,000 تومان
کد 2155
کد : 2155
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 600
قیمت : 748,000 تومان
کد 2156
کد : 2156
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
قیمت : 880,000 تومان
کد 2204
کد : 2204
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 836,000 تومان
کد 2205
کد : 2205
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 575
قیمت : 1,430,000 تومان
کد 2206
کد : 2206
اندازه به گره : 630
اندازه به لای : 516
قیمت : 836,000 تومان
کد 2207
کد : 2207
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 699
قیمت : 836,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند