نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2153
کد : 2153
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,820,000 تومان
کد 2154
کد : 2154
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 848
قیمت : 5,850,000 تومان
کد 2155
کد : 2155
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 600
قیمت : 2,380,000 تومان
کد 2156
کد : 2156
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
قیمت : 2,800,000 تومان
کد 2204
کد : 2204
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 2,660,000 تومان
کد 2205
کد : 2205
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 575
قیمت : 5,070,000 تومان
کد 2206
کد : 2206
اندازه به گره : 630
اندازه به لای : 516
قیمت : 2,660,000 تومان
کد 2207
کد : 2207
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 699
قیمت : 2,660,000 تومان
کد 2218
کد : 2218
اندازه به گره : 598
اندازه به لای : 500
قیمت : 2,310,000 تومان
کد 2226
کد : 2226
اندازه به گره : 850
اندازه به لای : 591
قیمت : 4,200,000 تومان
کد 2227
کد : 2227
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 566
قیمت : 3,675,000 تومان
کد 2228
کد : 2228
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 450
قیمت : 3,220,000 تومان
کد 2229
کد : 2229
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 700
قیمت : 2,660,000 تومان
کد 2231
کد : 2231
اندازه به گره : 330
اندازه به لای : 480
قیمت : 1,495,000 تومان
کد 2232
کد : 2232
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 2,800,000 تومان
کد 2233
کد : 2233
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 357
قیمت : 1,495,000 تومان
کد 2239
کد : 2239
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 600
قیمت : 2,170,000 تومان
کد 2240
کد : 2240
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 505
قیمت : 1,680,000 تومان
کد 2241
کد : 2241
اندازه به گره : 1280
اندازه به لای : 860
قیمت : 9,360,000 تومان
کد 2242
کد : 2242
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 300
قیمت : 1,430,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند