نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل، روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2241
کد : 2241
اندازه به گره : 1280
اندازه به لای : 860
قیمت : 3,240,000 تومان
کد 2242
کد : 2242
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 300
قیمت : 594,000 تومان
کد 2243
کد : 2243
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 353
قیمت : 594,000 تومان
کد 2244
کد : 2244
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 470
قیمت : 945,000 تومان
کد 2245
کد : 2245
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 522
قیمت : 1,080,000 تومان
کد 2246
کد : 2246
اندازه به گره : 930
اندازه به لای : 747
قیمت : 2,030,000 تومان
کد 2247
کد : 2247
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 550
قیمت : 594,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند