نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2243
کد : 2243
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 353
قیمت : 1,430,000 تومان
کد 2244
کد : 2244
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 470
قیمت : 2,450,000 تومان
کد 2245
کد : 2245
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 522
قیمت : 3,010,000 تومان
کد 2246
کد : 2246
اندازه به گره : 930
اندازه به لای : 747
قیمت : 5,460,000 تومان
کد 2247
کد : 2247
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 550
قیمت : 1,430,000 تومان
کد 2276
کد : 2276
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,960,000 تومان
کد 2277
کد : 2277
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 3,150,000 تومان
کد 2278
کد : 2278
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 470
قیمت : 2,240,000 تومان
کد2279
کد : 2279
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 467
قیمت : 2,800,000 تومان
کد 2280
کد : 2280
اندازه به گره : 409
اندازه به لای : 512
قیمت : 1,680,000 تومان
کد 2281
کد : 2281
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 399
قیمت : 1,960,000 تومان
کد 2282
کد : 2282
اندازه به گره : 410
اندازه به لای : 550
قیمت : 1,890,000 تومان
کد 2283
کد : 2283
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 360
قیمت : 1,495,000 تومان
کد 2284
کد : 2284
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 360
قیمت : 1,495,000 تومان
کد 2285
کد : 2285
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 465
قیمت : 2,240,000 تومان
کد 2286
کد : 2286
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 465
قیمت : 2,240,000 تومان
کد 2287
کد : 2287
اندازه به گره : 560
اندازه به لای : 701
قیمت : 3,225,000 تومان
کد 2288
کد : 2288
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 426
قیمت : 2,100,000 تومان
کد 2289
کد : 2289
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 497
قیمت : 2,800,000 تومان
کد 2290
کد : 2290
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 523
قیمت : 1,750,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند