نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2291
کد : 2291
اندازه به گره : 511
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,625,000 تومان
کد 2292
کد : 2292
اندازه به گره : 511
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,625,000 تومان
کد 2293
کد : 2293
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 424
قیمت : 2,170,000 تومان
کد 2294
کد : 2294
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 354
قیمت : 1,625,000 تومان
کد 2295
کد : 2295
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 488
قیمت : 2,800,000 تومان
کد 2296
کد : 2296
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 733
قیمت : 5,694,000 تومان
کد 2297
کد : 2297
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 349
قیمت : 1,625,000 تومان
کد 2298
کد : 2298
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 435
قیمت : 2,520,000 تومان
کد 2299
کد : 2299
اندازه به گره : 1095
اندازه به لای : 681
قیمت : 5,694,000 تومان
کد 2300
کد : 2300
اندازه به گره : 730
اندازه به لای : 500
قیمت : 2,870,000 تومان
کد 2302
کد : 2302
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 376
قیمت : 1,820,000 تومان
کد 2303
کد : 2303
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 333
قیمت : 1,690,000 تومان
کد 2304
کد : 2304
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,787,500 تومان
کد 2305
کد : 2305
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 2,800,000 تومان
کد 2306
کد : 2306
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 336
قیمت : 1,560,000 تومان
کد 2307
کد : 2307
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 363
قیمت : 1,890,000 تومان
کد 2308
کد : 2308
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 470
قیمت : 2,800,000 تومان
کد 2309
کد : 2309
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 2,940,000 تومان
کد 2310
کد : 2310
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 357
قیمت : 1,625,000 تومان
کد 2311
کد : 2311
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 383
قیمت : 1,890,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند