نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2312
کد : 2312
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 369
قیمت : 1,890,000 تومان
کد 2313
کد : 2313
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 369
قیمت : 1,890,000 تومان
کد 2314
کد : 2314
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 343
قیمت : 1,625,000 تومان
کد 2315
کد : 2315
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 353
قیمت : 1,560,000 تومان
کد 2316
کد : 2316
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 331
قیمت : 1,560,000 تومان
کد 2317
کد : 2317
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 703
قیمت : 5,850,000 تومان
کد 2318
کد : 2318
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 469
قیمت : 2,730,000 تومان
کد 2319
کد : 2319
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 467
قیمت : 2,730,000 تومان
کد 2320
کد : 2320
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 333
قیمت : 1,625,000 تومان
کد 2321
کد : 2321
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 467
قیمت : 2,730,000 تومان
کد 2322
کد : 2322
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 333
قیمت : 1,625,000 تومان
کد 2323
کد : 2323
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 625
قیمت : 5,304,000 تومان
کد 2324
کد : 2324
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 417
قیمت : 2,240,000 تومان
کد 2325
کد : 2325
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 375
قیمت : 1,820,000 تومان
کد 2326
کد : 2326
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 487
قیمت : 2,870,000 تومان
کد 2327
کد : 2327
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 348
قیمت : 1,820,000 تومان
کد 2328
کد : 2328
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 618
قیمت : 2,450,000 تومان
کد 2329
کد : 2329
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 433
قیمت : 1,300,000 تومان
کد 2330
کد : 2330
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 403
قیمت : 2,450,000 تومان
کد 2331
کد : 2331
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 362
قیمت : 1,750,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند