نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2332
کد : 2332
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 714
قیمت : 2,940,000 تومان
کد 2333
کد : 2333
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,755,000 تومان
کد 2335
کد : 2335
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 353
قیمت : 1,560,000 تومان
کد2336
کد : 2336
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 356
قیمت : 2,240,000 تومان
کد 2337
کد : 2337
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 470
قیمت : 2,800,000 تومان
کد 2338
کد : 2338
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 427
قیمت : 2,450,000 تومان
کد 2339
کد : 2339
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 476
قیمت : 2,800,000 تومان
کد 2340
کد : 2340
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 562
قیمت : 3,375,000 تومان
کد 2341
کد : 2341
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 403
قیمت : 2,520,000 تومان
کد 2342
کد : 2342
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 517
قیمت : 2,940,000 تومان
کد 2343
کد : 2343
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 595
قیمت : 5,460,000 تومان
کد 2344
کد : 2344
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 397
قیمت : 2,380,000 تومان
کد 2345
کد : 2345
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 288
قیمت : 1,365,000 تومان
کد 2346
کد : 2346
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 486
قیمت : 2,800,000 تومان
کد 2347
کد : 2347
اندازه به گره : 1000
اندازه به لای : 575
قیمت : 5,226,000 تومان
کد 2351
کد : 2351
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 480
قیمت : 1,625,000 تومان
کد 2352
کد : 2352
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 480
قیمت : 2,800,000 تومان
کد 2353
کد : 2353
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 369
قیمت : 1,890,000 تومان
کد 2361
کد : 2361
اندازه به گره : 510
اندازه به لای : 730
قیمت : 2,870,000 تومان
کد 2362
کد : 2362
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 415
قیمت : 1,960,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند