نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2363
کد : 2363
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,680,000 تومان
کد 2364
کد : 2364
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 721
قیمت : 5,850,000 تومان
کد 2365
کد : 2365
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 412
قیمت : 2,170,000 تومان
کد 2366
کد : 2366
اندازه به گره : 1400
اندازه به لای : 887
قیمت : 15600000 تومان
کد 2367
کد : 2367
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 665
قیمت : 5,616,000 تومان
کد 2368
کد : 2368
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 444
قیمت : 2,520,000 تومان
کد 2369
کد : 2369
اندازه به گره : 1400
اندازه به لای : 887
قیمت : 8,580,000 تومان
کد 2370
کد : 2370
اندازه به گره : 504
اندازه به لای : 744
قیمت : 3,150,000 تومان
کد 2371
کد : 2371
اندازه به گره : 413
اندازه به لای : 600
قیمت : 1,960,000 تومان
کد 2372
کد : 2372
اندازه به گره : 1280
اندازه به لای : 768
قیمت : 8,580,000 تومان
کد 2373
کد : 2373
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 630
قیمت : 5,460,000 تومان
کد 2374
کد : 2374
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 2,870,000 تومان
کد 2375
کد : 2375
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 518
قیمت : 2,800,000 تومان
کد 2376
کد : 2376
اندازه به گره : 1010
اندازه به لای : 747
قیمت : 5,850,000 تومان
کد 2377
کد : 2377
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 627
قیمت : 2,310,000 تومان
کد 2383
کد : 2383
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 486
قیمت : 2,870,000 تومان
کد 2384
کد : 2384
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 560
قیمت : 1,960,000 تومان
کد 2385
کد : 2385
اندازه به گره : 616
اندازه به لای : 460
قیمت : 2,450,000 تومان
کد 2386
کد : 2386
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 275
قیمت : 1,300,000 تومان
کد 2387
کد : 2387
اندازه به گره : 670
اندازه به لای : 420
قیمت : 2,310,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند