نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2446
کد : 2446
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 437
قیمت : 2,380,000 تومان
کد 2447
کد : 2447
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 3,010,000 تومان
کد 2448
کد : 2448
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 507
قیمت : 3,080,000 تومان
کد 2450
کد : 2450
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 2,030,000 تومان
کد 2451
کد : 2451
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 515
قیمت : 3,080,000 تومان
کد 2452
کد : 2452
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 612
قیمت : 2,380,000 تومان
کد 2453
کد : 2453
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 3,010,000 تومان
کد 2454
کد : 2454
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 429
قیمت : 2,310,000 تومان
کد 2455
کد : 2455
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 520
قیمت : 1,820,000 تومان
کد 2456
کد : 2456
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 513
قیمت : 2,940,000 تومان
کد 2457
کد : 2457
اندازه به گره : 427
اندازه به لای : 600
قیمت : 2,450,000 تومان
کد 2458
کد : 2458
اندازه به گره : 430
اندازه به لای : 600
قیمت : 2,345,000 تومان
کد 2459
کد : 2459
اندازه به گره : 430
اندازه به لای : 600
قیمت : 2,240,000 تومان
کد 2460
کد : 2460
اندازه به گره : 430
اندازه به لای : 600
قیمت : 2,310,000 تومان
کد 2461
کد : 2461
اندازه به گره : 632
اندازه به لای : 508
قیمت : 2,590,000 تومان
کد 2462
کد : 2462
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 3,010,000 تومان
کد 2463
کد : 2463
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 674
قیمت : 5,850,000 تومان
کد 2464
کد : 2464
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 3,080,000 تومان
کد 2465
کد : 2465
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 674
قیمت : 5,850,000 تومان
کد 2466
کد : 2466
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 3,080,000 تومان
  • لوگو قیمت منصفانه
  • لوگو ضمانت اصل بودن کالا
  • لوگو بسته بندی مرتب
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند