نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2465
کد : 2465
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 674
قیمت : 2,625,000 تومان
کد 2466
کد : 2466
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,540,000 تومان
کد 2467
کد : 2467
اندازه به گره : 848
اندازه به لای : 603
قیمت : 1,960,000 تومان
کد 2468
کد : 2468
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,540,000 تومان
کد 2469
کد : 2469
اندازه به گره : 483
اندازه به لای : 700
قیمت : 1,540,000 تومان
کد 2470
کد : 2470
اندازه به گره : 403
اندازه به لای : 599
قیمت : 1,022,000 تومان
کد 2471
کد : 2471
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 600
قیمت : 985,500 تومان
کد 2472
کد : 2472
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 551
قیمت : 985,500 تومان
کد 2473
کد : 2473
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 500
قیمت : 912,500 تومان
کد 2474
کد : 2474
اندازه به گره : 380
اندازه به لای : 551
قیمت : 985,500 تومان
کد 2475
کد : 2475
اندازه به گره : 474
اندازه به لای : 632
قیمت : 1,155,000 تومان
کد 2476
کد : 2476
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 562
قیمت : 1,095,000 تومان
کد 2477
کد : 2477
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 431
قیمت : 1,260,000 تومان
کد 2478
کد : 2478
اندازه به گره : 850
اندازه به لای : 493
قیمت : 1,750,000 تومان
کد 2479
کد : 2479
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 406
قیمت : 1,260,000 تومان
کد 2480
کد : 2480
اندازه به گره : 1050
اندازه به لای : 569
قیمت : 2,345,000 تومان
کد 2481
کد : 2481
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 420
قیمت : 1,190,000 تومان
کد 2482
کد : 2482
اندازه به گره : 395
اندازه به لای : 527
قیمت : 912,500 تومان
کد 2483
کد : 2483
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,470,000 تومان
کد 2484
کد : 2484
اندازه به گره : 340
اندازه به لای : 527
قیمت : 900,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند