نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل، روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
بازی شطرنج اشرافی
کد : 843
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 480
قیمت : 836,000 تومان
مهمانی عاشقانه
کد : 855
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 480
قیمت : 836,000 تومان
دختر باغبان و فرشته کوچولو
کد : 866
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 419
قیمت : 770,000 تومان
دختر نقاش
کد : 867
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 400
قیمت : 748,000 تومان
دختر در باغ بوستان
کد : 868
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 400
قیمت : 748,000 تومان
دختر باغبان و فرشته ها
کد : 872
اندازه به گره : 470
اندازه به لای : 800
قیمت : 946,000 تومان
مهمانی عاشقانه
کد : 874
اندازه به گره : 650
اندازه به لای : 480
قیمت : 836,000 تومان
مهمانی و رقص اشرافی
کد : 878
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 549
قیمت : 1,012,000 تومان
دختران و فرشته
کد : 1069
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 600
قیمت : 660,000 تومان
دختر سرخپوست و شیر
کد : 1104
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 572,000 تومان
دختربچه و گربه
کد : 1112
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 571
قیمت : 572,000 تومان
مهمانی اشرافی
کد : 1115
اندازه به گره : 1151
اندازه به لای : 761
قیمت : 1,870,000 تومان
اسب سواری در روستا
کد : 1120
اندازه به گره : 850
اندازه به لای : 602
قیمت : 1,210,000 تومان
دختر پشت در
کد : 1122
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 480
قیمت : 418,000 تومان
اسب سوار
کد : 1155
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 470
قیمت : 792,000 تومان
مهمانی اشرافی
کد : 1157
اندازه به گره : 830
اندازه به لای : 600
قیمت : 1,232,000 تومان
دختر سرخپوست و پلنگ
کد : 1160
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 394
قیمت : 528,000 تومان
دختر سرخپوست و پلنگها
کد : 1162
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 394
قیمت : 528,000 تومان
دختر سرخپوست و پلنگها
کد : 1163
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 394
قیمت : 528,000 تومان
دختر سرخپوست و پلنگها
کد : 1165
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 394
قیمت : 528,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند