نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری اشرافی و چهره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
دختر سرخپوست و پلنگها
کد : 1166
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 394
قیمت : 876,000 تومان
خانواده داخل کالسکه
کد : 1167
اندازه به گره : 800
اندازه به لای : 570
قیمت : 1,750,000 تومان
نخ ریسی پیرزن
کد : 1168
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 500
قیمت : 1,330,000 تومان
دختر اسب سوار
کد : 1169
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 650
قیمت : 2,100,000 تومان
دختر اسب سوار
کد : 1170
اندازه به گره : 750
اندازه به لای : 650
قیمت : 2,100,000 تومان
مهمانی اشرافی
کد : 1182
اندازه به گره : 1500
اندازه به لای : 850
قیمت : 5,200,000 تومان
آزادی پرنده
کد : 1184
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 595
قیمت : 1,095,000 تومان
دختر ایرانی هخامنشی
کد : 1195
اندازه به گره : 499
اندازه به لای : 737
قیمت : 1,435,000 تومان
دیدار عاشقانه
کد : 1199
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 753
قیمت : 1,435,000 تومان
عبور از رودخانه
کد : 1204
اندازه به گره : 328
اندازه به لای : 426
قیمت : 693,500 تومان
چهره دختر بچه
کد : 1205
اندازه به گره : 270
اندازه به لای : 380
قیمت : 511,000 تومان
قایق عشق
کد : 1208
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 450
قیمت : 1,400,000 تومان
قایق عشق
کد : 1210
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 450
قیمت : 1,400,000 تومان
سرباز هخامنشی
کد : 1212
اندازه به گره : 370
اندازه به لای : 608
قیمت : 876,000 تومان
پیرمرد روستایی
کد : 1213
اندازه به گره : 420
اندازه به لای : 560
قیمت : 985,500 تومان
ناصرالدین شاه
کد : 1214
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 425
قیمت : 912,500 تومان
دختر زیبای هخامنشی
کد : 1215
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 300
قیمت : 693,500 تومان
نوازنده زن هخامنشی
کد : 1216
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 504
قیمت : 803,000 تومان
مردم در خیابان
کد : 1217
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 487
قیمت : 750,000 تومان
زن سرخپوست
کد : 1218
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 530
قیمت : 876,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند