نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری گل و میوه

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
گلدان گلها روی تاقچه
کد : 11
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 382
قیمت : 803,000 تومان
گلدان گل های رز رنگارنگ
کد : 18
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 380
قیمت : 949,000 تومان
سبد گلهای رز
کد : 30
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 402
قیمت : 949,000 تومان
سبد گلهای زیبا
کد : 31
اندازه به گره : 610
اندازه به لای : 391
قیمت : 1,022,000 تومان
گلدان گل
کد : 35
اندازه به گره : 280
اندازه به لای : 477
قیمت : 693,500 تومان
گلدان روی تاقچه
کد : 54
اندازه به گره : 370
اندازه به لای : 550
قیمت : 985,500 تومان
گلدان گل زیبا
کد : 55
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 400
قیمت : 620,500 تومان
گلدان روی تاقچه
کد : 56
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 535
قیمت : 912,500 تومان
گلدان روی تاقچه
کد : 57
اندازه به گره : 370
اندازه به لای : 550
قیمت : 985,500 تومان
گلدان گل سفید بابونه
کد : 59
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 500
قیمت : 825,000 تومان
گلدان گل
کد : 60
اندازه به گره : 448
اندازه به لای : 333
قیمت : 657,000 تومان
گلدان گل
کد : 85
اندازه به گره : 390
اندازه به لای : 530
قیمت : 912,500 تومان
گلدان گل ساده
کد : 91
اندازه به گره : 520
اندازه به لای : 380
قیمت : 839,500 تومان
گلدان گل روی چمن
کد : 94
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 447
قیمت : 693,500 تومان
گلهای رنگارنگ
کد : 104
اندازه به گره : 540
اندازه به لای : 370
قیمت : 949,000 تومان
گلدان گل
کد : 119
اندازه به گره : 490
اندازه به لای : 310
قیمت : 693,500 تومان
گلدان گل
کد : 138
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 516
قیمت : 750,000 تومان
سبد گل سفید روی تاقچه
کد : 141
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 355
قیمت : 787,500 تومان
سبد گلهای ریز سفید
کد : 149
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 390
قیمت : 1,058,500 تومان
سبد گل ریخته
کد : 151
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 320
قیمت : 712,500 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند