نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری گل و میوه

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
گلدان گل
کد : 502
اندازه به گره : 284
اندازه به لای : 400
قیمت : 364,000 تومان
میز پر میوه
کد : 503
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 572,000 تومان
گلدان گل
کد : 504
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 474
قیمت : 572,000 تومان
گلدان گل زیبا
کد : 505
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 326
قیمت : 520,000 تومان
گلدان گل لاله سفید
کد : 507
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 474
قیمت : 572,000 تومان
گلدان گل
کد : 508
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 474
قیمت : 598,000 تومان
گلدان گل
کد : 513
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 490
قیمت : 546,000 تومان
میز پر از گل و میوه
کد : 514
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 511
قیمت : 1,014,000 تومان
گلدان گل
کد : 515
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 400
قیمت : 624,000 تومان
گلدان گل
کد : 517
اندازه به گره : 355
اندازه به لای : 475
قیمت : 572,000 تومان
سبد میوه
کد : 519
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 365
قیمت : 572,000 تومان
گلدان گل دراز
کد : 521
اندازه به گره : 240
اندازه به لای : 550
قیمت : 494,000 تومان
گلدان گل با گلهای پرپر
کد : 522
اندازه به گره : 320
اندازه به لای : 450
قیمت : 468,000 تومان
گلدان گل
کد : 523
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 500
قیمت : 572,000 تومان
گلدان گل
کد : 524
اندازه به گره : 450
اندازه به لای : 345
قیمت : 494,000 تومان
گلدان گل
کد : 525
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 486
قیمت : 572,000 تومان
گلدان گل
کد : 526
اندازه به گره : 310
اندازه به لای : 450
قیمت : 442,000 تومان
گلدان گل با زمینه قرمز
کد : 527
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 246
قیمت : 338,000 تومان
دسته گل در طبیعت
کد : 528
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 430
قیمت : 728,000 تومان
سبد گل در کنار میوه
کد : 529
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 301
قیمت : 442,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند