نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری گل و میوه

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
سبد حصیری گل
کد : 530
اندازه به گره : 602
اندازه به لای : 422
قیمت : 1,050,000 تومان
دسته گل صورتی
کد : 532
اندازه به گره : 280
اندازه به لای : 366
قیمت : 525,000 تومان
سبد گل در طبیعت
کد : 533
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 735,000 تومان
شاخه گل لاله نارنجی
کد : 534
اندازه به گره : 300
اندازه به لای : 450
قیمت : 595,000 تومان
گلدان گل
کد : 539
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 474
قیمت : 770,000 تومان
گلدان گل نقاشی
کد : 541
اندازه به گره : 360
اندازه به لای : 550
قیمت : 700,000 تومان
گلدان گل حصیری
کد : 542
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 425
قیمت : 1,085,000 تومان
گلدان گل
کد : 543
اندازه به گره : 490
اندازه به لای : 335
قیمت : 770,000 تومان
گلدان گل
کد : 544
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 395
قیمت : 910,000 تومان
گلدان گل
کد : 546
اندازه به گره : 550
اندازه به لای : 395
قیمت : 945,000 تومان
سبد گل در طبیعت
کد : 548
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 351
قیمت : 700,000 تومان
گلها در کنار گلدان
کد : 549
اندازه به گره : 350
اندازه به لای : 480
قیمت : 770,000 تومان
سبد گلها
کد : 550
اندازه به گره : 378
اندازه به لای : 512
قیمت : 840,000 تومان
گلدان گل
کد : 552
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 350
قیمت : 770,000 تومان
سبد گل خیلی زیبا
کد : 553
اندازه به گره : 570
اندازه به لای : 409
قیمت : 945,000 تومان
شاخه گل داخل آب
کد : 555
اندازه به گره : 400
اندازه به لای : 280
قیمت : 490,000 تومان
شاخه های گل
کد : 557
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 365
قیمت : 770,000 تومان
سفره سماور مسی و تار
کد : 558
اندازه به گره : 485
اندازه به لای : 345
قیمت : 735,000 تومان
گلدان گل رز صورتی
کد : 559
اندازه به گره : 480
اندازه به لای : 343
قیمت : 630,000 تومان
گلدان گل
کد : 560
اندازه به گره : 620
اندازه به لای : 407
قیمت : 1,050,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند